کارگاه نویسندگی خلاق ویژه نوجوانان ۱۲تا۱۸سال

کشف موضوع
ایده پروری
تکنیک های روایت و قصه پردازی
(پیش درآمدی بر داستان نویسی)
مدرس: محمد جواد اسعدی
۱۵ جلسه (دوجلسه در هفته)
شروع کارگاه: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
راس ساعت ۱۷:۳۰
شهریه: ۱۰۰ هزارتومان
ثبت نام: ۰۹۰۱۱۴۹۶۸۸۶ (فقط تماس با پیام)
نشانی: بلوار معلم، معلم ۱۶، معاد۲۳، پلاک ۱۹۰ ، طبقه پایین

کارگاه نویسندگی خلاق

کشف موضوع
ایده پروری
تکنیک های روایت و قصه پردازی
(پیش درآمدی بر داستان نویسی)
مدرس: محمد جواد اسعدی
۱۵ جلسه (دوجلسه در هفته)
شروع کارگاه: چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
راس ساعت ۱۷:۳۰
شهریه: ۱۵۰ هزارتومان
ثبت نام: ۰۹۰۱۱۴۹۶۸۸۶ (فقط تماس با پیام)
نشانی: بلوار معلم، معلم ۱۶، معاد۲۳، پلاک ۱۹۰ ، طبقه پایین

کارگاه تربیت جنسی کودکان

فلسفه برای کودکان و نوجوانان به معنای آموزش آرای فیلسوفان به آنها نیست بلکه فرصتی است برای ایجاد یک اجتماع پژوهشی از کودکان و نوجوانان و تمرین برخی از مهم ترین مهارت های اندیشه ورزی فردی و گروهی نظیر کامل گوش دادن، منسجم و شفاف سخن گفتن، پرسشگری، استدلال کردن، داوری کردن، تحمل مخالف، مطالبه ی دلیل، توجه و احترام به نظرات دیگران، خود تصحیحی، خودآیینی، خود را ابراز و ارزیابی کردن و در معرفی نقد قرار دادن و…

مدرس: دکتر سحر سلطانی
۱۵ جلسه (دوجلسه در هفته)
زمان کارگاه: چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
راس ساعت ۱۷ الی ۱۹
شهریه: ۱۵۰ هزارتومان
ثبت نام: ۰۹۰۱۱۴۹۶۸۸۶ (فقط تماس با پیام)
نشانی: بلوار معلم، معلم ۱۶، معاد۲۳، پلاک ۱۹۰ ، طبقه پایین