لیست طرح های پژوهشی فردای پارس
ردیف عنوان طرح کارفرما
۱ پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح فروش مجوز در هسته مرکزی شهر مشهد سازمان ترافیک مشهد
۲ شناسایی نیازها و انتظارات زائران خاص( ناتوان، کم‌توان، بیمار) معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی
۳ سنجش ‌ارزش‌ها و نگرش‌های جنسی ایرانیان(مطالعه مروری) موسسه رصد، مطالعات و برنامه ریزی جنسی
۴ بررسی راهکارهای افزایش بهره وری اماکن ورزشی متعلق به شهرداری مشهد جهت ارائه خدمات به شهروندان شهرداری مشهد
۵ بررسی میزان عدم پرداخت بهای خدمات اتوبوسرانی و ارائه روش هایی برای کاهش آن سازمان اتوبوسرانی مشهد
۶ پیوست فرهنگی و اجتماعی خط بی ار تی۲ مشهد سازمان اتوبوسرانی مشهد
۷ طرح ساماندهی اراضی پلاک ۱۷۶ شهرداری مشهد
۸ راهکارهای تفویض اختیار در ادارات و مدارس آموزش و پرورش مشهد
۹ ظرفیتها و چالشهای اسکان موقت فرهنگیان (نوروز و تابستان) در شهر مشهد آموزش و پرورش مشهد