جلسات هم اندیشی «بینش رفتاری» در روزهای چهارشنبه بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد(شروع جلسات متعاقبا در سایت و شبکه های اجتماعی اعلام خواهد شد).

چیزی یافت نشد

متاسفانه هیچ مطلبی با جستجوی شما مطابقت نداشت