فرهنگسازی مصرف آب (تقدم هوشمندسازی بر گفتاردرمانی)

/
چرا فرهنگسازی به شیوه رایج، نتوانسته است و نمی تواند مساله بحران آب را حل کند؟

قانعی‌راد، استاد با تجربه جامعه‌شناسی ایران درگذشت

/
سید محمدامین قانعی راد، رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.