پروانه فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسسه آموزشی، پژوهشی فردای پارس

ما بر این باوریم جامعه امروز ما برای حل مشکلات خود به شدت نیازمند پژوهش های کاربردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و به همین دلیل جمعی از دوستان همدل و همراه، بنای موسسه ای را گذاشته ایم که محور اصلی فعالیت های آن کاربردی ساختن پژوهش و آموزش پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی باشد. ما برای تحقق این هدف تصمیم داریم فضای مناسبی برای گفتگو و نقد روند فعلی آموزش و پژوهش فراهم آورده و ضمن پایبندی به اصول آکادمیک همدلی کافی با نیازهای جامعه هدف داشته باشیم.

We believe that today’s society, in order to solve our problems, is in great need of applied research in the humanities and social sciences, and for this reason, we have laid the foundations of an institution of sympathetic friends whose main focus is on the application of research. And teaching research in the humanities and social sciences. In order to achieve this goal, we are planning to provide a forum for discussion and critique of the current process of education and research, while adhering to the academic principles of empathy sufficient to meet the needs of the community.

رزومه و معرفی اعضاء موسسه فردای پارس

مجید حیدری چروده


دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد
رئیس هیئت مدیره موسسه آموزشی پژوهشی فردای پارس

www.Charvadeh.ir

charvade@hotmail.com

اجرای ۴ طرح پژوهشی ملی و منطقه ای و ۲۵ طرح پژوهشی استان

عضویت در شوراهای پژوهشی دستگاه های اجرایی استان (۷ دستگاه)

انتخاب به عنوان چهره ماندگار پژوهش در سطح استان خراسان رضوی

تالیف ۵ عنوان کتاب که یک مورد از آنها (راهنمای سنجش روایی و پایایی) لوح تقدیر کتاب سال دانشجویی را دریافت نمود

تالیف ۶ مقاله علمی – پژوهشی

تالیف ۲۷ مقاله برای همایش های ملی داخلی و ۱ عنوان برای همایش ملی بین المللی

تسلط در آموزش و پژوهش در زمینه های روش های تحقیق پیمایشی(Survey researc)،گراندد تئوریGrounded theory) ، پدیدارشناسی(Phenomenological Researc)، اقدام پژوهی (Action Research) و ارزیابی تاثیرات اجتماعی (Social Impact Assessment)

مدرس روش های آماری پیشرفته و روش تحقیق کمی و کیفی، SPSS، مبانی جامعه شناسی در جهاد دانشگاهی مشهد (۱۴ سال)، دانشگاه های پیام نور واحد مشهد (۱۱ سال)، آزاد واحد مشهد (۷ سال)، فردوسی مشهد (۱ سال)، آزاد واحد کابل در افغانستان (۳ سال).

برگزاری بیش از ۲۰ کارگاه آموزشی در زمینه آمار، روش تحقیق کمی و کیفی و SPSS در جهاد دانشگاهی مشهد، دانشگاه فردوسی و دستگاه های اجرایی

برگزاری ۱۰ دوره کارگاه روش تحقیق کیفی  (Social Impact Assessment, Grounded Theory, Comparative Research, Focus Group) در جهاد دانشگاهی مشهد

نادر صنعتی شرقی

مجید دانایی سیج

دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد در سال۱۳۹۳٫

دبیر آموزش و پرورش-آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد(۱۳۷۷ تاکنون).

پژوهشگر علوم اجتماعی-پژوهشکده اقبال جهاد دانشگاهی مشهد(۱۳۸۰ تاکنون).

مدرس مراکز علمی کاربردی(۱۳۸۵ تاکنون).

مدرس دانشگاه پیام نور(۱۳۸۶ تاکنون).

مدرس تربیت معلم(۱۳۹۰ تاکنون).

اجرای ۲۲ طرح پژوهشی

فرامرز نودهی

مدیر عامل موسسه آموزشی پژوهشی فردای پارس

دانش آموخته مقطع دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد (سال ۱۳۹۴).

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه فردوسی مشهد ( سال ۱۳۸۳).

دانش آموخته­ی مقطع کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری از دانشگاه فردوسی سال ۱۳۸۰

معلم ابتدایی،دبیر راهنمایی و متوسطه ناحیه۵و۷ مشهد سال ۱۳۷۶ تا۱۳۸۳٫

مدیر مجتمع آموزشی حیدرآباد هندوستان خارج از کشور-وزارت خارجه سال۱۳۸۳ تا۱۳۸۵٫

سر گروه درس علوم اجتماعی مقطع متوسطه استان-کارشناس پژوهش پژوهش سرای ابوریحان ناحیه۵-اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی (سال۱۳۸۵ تا۱۳۹۰).

پژوهشکده عباس­زادگان-معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پروش کارشناس پژوهش(کاربست یافته­ها)-ریاست پژوهشکده (سال۱۳۹۰ تا۱۳۹۴)

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان مشهد(سال۱۳۹۴ تا کنون)

تدریس مبانی جامعه­شناسی-جامعه­شناسی عمومی-جمعیت و تنظیم خانواده در مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد(نیم سال اول۸۷-۸۸،نیم سال دوم۸۸-۸۹)

تدریس روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی-جامعه­شناسی انقلاب-جامعه­شناسی قشرها و…در مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان(نیم سال اول۸۹ تاکنون).

تدریس روش تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات(نیم سال اول۸۹ تا۱۳۹۳).

تدریس جامعه­شناسی صنعتی-جامعه­شناسی سازمان­ها-روش تحقیق نظری در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه(نیم سال اول۹۱ تا۱۳۹۲).

تدریس جامعه­ شناسی صنعتی- جامعه­شناسی آموزش و پروش-پایان نامه در مقطع کارشناسی دانشگاه امام حسین(ع)-مرکز خراسان(سال۱۳۸۶ تا۱۳۸۹).

تدریس جامعه­شناسی قشرها و نابرابری­های اجتماعی در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد(نیم سال اول۸۷-۸۸).

اجرای۵ طرح پژوهشی

عضویت در کمیته علمی همایش ملی بهره­وری۱۳۹۳٫

مسئول دبیرخانه همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد آموزش و پروش۱۳۹۴-با مشارکت دانشگاه فردوسی.

عضویت در کمیته علمی همایش گردشگری۱۳۹۴-دانشگاه حکیم جرجانی استان گلستان.

دانشجو معلم برتر در دانشسراهای استان در زمینه پژوهش در سال­های۱۳۷۴ و۱۳۷۵٫

استاد راهنمای پژوهش­های طرح شاهد(کسب رتبه کشوری)و داور مسابقات از۱۳۸۸ تاکنون.

معلم نمونه سال۱۳۹۱٫

عضو اصلی انجمن علمی دبیران علوم اجتماعی استان از سال۱۳۸۵-۱۳۹۱٫

مدرس دوره­های ضمن خدمت در آموزش و پروش،جهاد کشاورزی و

تالیف ۹ عنوان مقاله

حمیدرضا همت آبادی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (سال ۱۳۸۷)

H_hemmatabadi@yahoo.com

عضو هیئت مدیره

تدریس تکنیک های خاص تحقیق­­ رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.

تدریس­­ روش تحقیق رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.

تدریس­ مطالعات فرهنگی رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.

تدریس جامعه شناسی آموزش و پرورش و ایلات و عشایر در دانشگاه پیام نور مشهد.

تدریس مبانی جامعه شناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد.

تدریس روش تحقیق رشته کارگردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد.

تدریس روش تحقیق رشته تدوین دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد.

تدریس جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشگاه

اجرای۱۸  طرح پژوهشی

عضو کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات آموزش­ و پرورش از سال  ۱۳۸۰ تاکنون.

عضو شورای تحقیقات اموزش و پرورش از ۱۳۸۱ تاکنون.

عضو ستاد هماهنگی و اجرایی طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش ۱۳۸۴٫

عضو کمیته کاربست و توسعه اقدام‌پژوهی استان ۱۳۹۳٫

کارشناس تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از سال ۱۳۸۰ تاکنون.

مشاور اجتماعی منطقه۸ شهرداری مشهد ۱۳۹۲٫

عضو شورای دفتر انجمن شاخه خراسان  ۱۳۹۳ تاکنون.

تالیف ۸ عنوان مقاله

حسن رضایی بحرآباد

دانشجوی دکترای جامعه­ شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۸۹-رتبه اول آزمون جامع دکتری۱۳۹۱

تدریس دروس علوم اجتماعی(بینش جامعه­شناسی/جامعه­شناسی مسائل و انحرافات اجتماعی)در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشهد-از۱۳۹۱ تاکنون.

تدریس دروس علوم اجتماعی(نظریه­های جامعه­شناسی/جامعه­شناسی ارتباط جمعی/جامعه­شناسی انحرافات)در دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد-از ۱۳۸۷ تاکنون.

تدریس دروس علوم اجتماعی(آسیب­ شناسی اجتماعی)در دوره کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی مشهد-از ۱۳۸۷٫

تدریس دروس علوم اجتماعی در موسسه آموزش فرهنگی رسای توس-۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷٫

مدرس کارگاه روش تحقیق برای کارشناسان ادارات بهزیستی استان خراسان-دانشگاه علوم بهزیستی-دیماه ۱۳۸۷٫

مدرس کارگاه مدل­های رفاه اجتماعی برای کارشناسان ادارات بهزیستی استان خراسان-دانشگاه علوم بهزیستی-اسفند ۱۳۸۷٫

مدرس کارگاه توسعه اجتماعی برای کارشناسان ادارات بهزیستی استان خراسان-دانشگاه علوم بهزیستی-بهمن۱۳۸۷٫

مدرس کارگاه تقویت اجتماع محلی برای اعضای شورای محلات شهرداری مشهد-۱۳۹۲٫

مدرس کارگاه نیازسنجی و جلب مشارکت محلات برای اعضای شورای محلات شهرداری مشهد-۱۳۹۲

مشاور اجتماعی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم،تحقیقات فناوری.

دبیر اجرایی اتاق فکر دولت در استان خراسان رضوی.

عضو شورای سردبیری نشریه علمی تخصصی«جامعه و فرد» موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.

عضو کمیته علمی نخستین همایش نکوداشت چهره­های ماندگار شهر-شهرداری تهران-۱۳۹۰٫

مشاور اجتماعی گروه شرکت­های آرمان در طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی،طرح توسعه و عمران وکیل­آباد مشهد و طرح توسعه مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران-۱۳۸۷ تاکنون.

مشاور اجتماعی شرکت هشت بهشت پارس شرقی کارگزار رسمی سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد-۱۳۹۱ تاکنون.

تألیف ۷ عنوان مقاله

اجرای۲۴ طرح پژوهشی

محمد اکبری فریمانی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (سال ۱۳۸۷).

دانش آموخته مقطع کارشناسی علوم اجتماعی (دبیری) دانشگاه فردوسی مشهد ( سال ۱۳۷۲).

m_akbari_47@yahoo.com

۱- فعالیتهای آموزشی
 • تدریس نظریه های جامعه شناسی( ۱و۲) رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.
 • تدریس بررسی مسائل اجتماعی ایران رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.
 • تدریس مبانی جامعه شناسی رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.
 • تدریس جامعه شناسی انقلاب و جامعه شناسی جنگ و نیر های انتظامی  رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.
 • تدریس جامعه شناسی فرد وخانواده دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی مشهد
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه پیام نور تربت جام.
۲- فعالیت های پژوهشی
  • مجری طرح پژوهشی«تاثیر تلویزیون بر روابط عاطفی – خانوادگی جوانان ۱۸-۲۴ سال» صدا و سیمای استان خراسان رضوی.۱۳۸۵
  • بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان فریمان و عوامل موثر برآن”،پایان نامه دانشجویی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
  • مجری طرح پژوهشی بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان خراسان رضوی ۱۳۸۸٫
  • بررسی میزان اثر بخشی خانه های فرهنگ نواحی دوازده گانه شهرداری مشهد،سمت  همکار اصلی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشهد، ۱۳۸۶
  • بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز شهید هاشمی نژاد”، سمت همکار ۱۳۸۷
  • پروژه : تهیه شیوه نامه اجرایی آموزش مهارت های شهروندی به شیوه پودمانی، ۱۳۹۰، سمت همکار اصلی
  • پروژه: راهنمای تولید آثار تبلیغی جهت سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری مشهد، ۱۳۹۰، سمت همکار اصلی
  • مجری طرح « بررسی نیاز های فرهنگی زائران زائران غیرایرانی حرم امام رضا (ع) » معاونت پژوهش و برنامه ریزی آستان قدس رضوی،۱۳۹۱

سید محمود لعل سجادی

مهدی سلیم نژاد

mehdi.saliminejad@yahoo.com

سوابق شغلی و  آموزشی

کارشناس تحقیق و پژوهش اداره کل آ.پ خراسان رضوی ۱۳۹۴ تا کنون

دبیر  آموزش و پرورش خراسان رضوی  از سال ۱۳۷۹ تا کنون (تدریس دروس فیریک و علوم اجتماعی)

مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد از سال ۹۳ تا کنون

مدرس دانشگاه پیام نور مشهد،۱۳۹۱

عضو هیئت مدیره انجمن علمی معلمان علوم اجتماعی خراسان رضوی،مهر ماه ۱۳۹۰ تاکنون

عضو کارگروه پیشگیری از جرم استان خراسان رضوی ۱۳۹۳

عضو کارگروه آسیب های اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد۱۳۹۱

مشاور اجتماعی منطقه ۱۱ شهرداری مشهد ،اردیبهشت ۱۳۹۲ و۱۳۹۳

مشاور اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشهد در طرح محله ما محله زندگی از سال ۱۳۹۲ تاکنون

مدرس و داور دوره ی اقدام پژوهی از سال ۹۲ تاکنون

عضو کمیته علمی دبیرخانه کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی  از سال ۹۳ تاکنون

داور جشنواره نوجوان خوارزمی در مراحل ناحیه،قطب و استانی از سال ۹۲ تاکنون

مدرس دوره  آموزشی آشنایی با  روش تحقیق ، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا (س) مشهد ،زمستان ۱۳۹۰- خرداد ۹۱

مدرس دوره آشنایی با نرم افزار spss  ،پژوهشکده عباس زادگان (آموزش و پرورش خراسان رضوی)،تابستان ۹۱

سوابق پژوهشی :

تحلیل فرایندی برنامه ی معلم پژوهنده ی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳، همکار اصلی

تهیه بانک اطلاعاتی فعالان رسانه و فناوری شهر مشهد،۱۳۹۳، مجری

طرح جامع رزق حلال اصناف مشهد،۱۳۹۲،همکار

بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و وندالیسم،۱۳۹۲، همکار

مشاهده میدانی و تحلیل فرایندی برنامه میم مثل مهارت سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشهد،۱۳۹۲، مجری

بررسی شیوه های نوین کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی،۱۳۹۱، همکار اصلی

سیاست گذاری فرهنگی استان خراسان رضوی (بخش هویت و همبستگی)،۱۳۹۱، همکار اصلی

بررسی و امکان سنجی ایجاد پارک آموزش شهروندی در مشهد،۱۳۹۱، همکار اصلی

بررسی نیازهای صنفی وشغلی تاکسیرانان مشهد،۱۳۹۱، همکار اصلی

بررسی اثرات حضور دانش آموزان متاهل بر دانش آموزان  مجرد در دبیرستانهای  دخترانه روزانه استان خراسان رضوی،۱۳۹۰،

مقاله:

جایگاه و موانع کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی،  ۱۳۹۲نویسنده همکار

بررسی میزان مشارکت خانواده ها در مدارس استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن،مجله علمی ترویجی آموزش و پرورش،شماره اول،۱۳۹۲،  نویسنده همکار

بررسی مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری از منظر فرصت ها ، تهدیدها و راهکارها با بکارگیری روش تحلیلی SWOT) ) ( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی).ارایه شده به صورت سخنرانی در اولین همایش علمی بررسی نقش مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری در تحول بنیادین آموزش و پرورش. و چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات همان کنفرانس .تهران اسفند ۱۳۹۱، نویسنده مسئول

بررسی نقاط قوت وضعف  مشارکت بخش های صنعتی،کشاورزی و خدماتی در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش  وارائه راهکارها برای بهبود آن  با بکارگیری روش تحلیلی SWOT) )( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی): ارائه به صورت سخنرانی در همایش سراسری توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش در افق ایران  ۱۴۰۴ و چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات همان همایش ، تهران،۱۳۹۱  ، نویسنده مسئول

بررسی اثرات حضور دانش آموزان متاهل بر دانش آموزان  مجرد در دبیرستانهای  دخترانه روزانه استان خراسان رضوی ۱۳۹۱، نویسنده همکار

عاطفه باقریان زیارت

bagheriyan.atefeh@yahoo.com

کارشناسی، مدیریت بازرگانی، فردوسی، روزانه، ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد، پژوهشگری اجتماعی، فردوسی، روزانه، ۱۳۹۲

سوابق شغلی:

همکاری در طرح های پژوهشی؛ جهاد دانشگاهی مشهد؛ ۸۹- ۹۱

برنامه ریزی منابع انسانی؛ شرکت نیان الکترونیک  مشهد؛ ۹۱-۹۲

مجری و همکار اصلی در طرح های پژوهشی؛ موسسه پژوهشی فردای پارس؛ ۹۱- ادامه دارد

عضو گروه علمی- پژوهشیِ صدای هویت کودک؛ مشهد، ۹۴ – ادامه دارد

تدریس آمار و کاربرد نرم افزار SPSS در تحقیقات کمی

تدریس روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی)

تدریس روش تحلیل داده­ها در تحقیقات کیفی و نرم افزار MAXQAD

سوابق پژوهشی:

ارزیابی فرآیندهای اجرایی  فرهنگسرای خانواده، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد،۹۳-۹۴

ارزیابی سیاست گذاری فرهنگی و اجرایی فرهنگسراهای موضوعی شهر مشهد، مرکز پژوهش­های شورای شهر مشهد، ۹۴-۹۵

مطالعه فرهنگ آپارتمان نشینی در مشهد و ارائه راهکارهای ارتقاء آن، مرکز پژوهش­های شورای شهر مشهد، ۹۴- ۹۵

ارزیابی فرآیندهای اجرایی، برنامه­ریزی فرهنگی و نتایج طرح کوچه خوشبختی، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، ۹۳- ۹۴

بررسی علل نارضایتی خانواده های شهدا از ساماندهی گلزار شهدا، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۹۰-۹۱

مطالعه تشکل­های دانش آموزی و بررسی موانع رشد آنها در مدارس راهنمایی و متوسطه خراسان رضوی، سازمان آموزش و پرورش مشهد، ۹۰

اثربخشی فعالیت های تشکل های دانش آموزی مقطع متوسطه در استان یزد، سازمان آموزش و پرورش یزد؛ ۹۲

بررسی آسیب شناسانه کودک آزاری در مشهد، سازمان بهزیستی،۹۳

تحلیل محتوی سوالات مردمی از مشاورین آستان قدس، مرکز پژوهش های آستان قدس، ۹۳

تالیف ۵ عنوان مقاله علمی

مهناز میرزایی

الف- سوابق تحصیلی
 • لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۹۰
 • کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۳
ب- سوابق علمی (مقاله)
 1. عادتواره های بدکارکرد در میدان پژوهش و ضرورت اقدام پژوهی اجتماعی. دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران. ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲٫ تهران. انجمن جامعه شناسی ایران.
 2. آینده‌پژوهی بحران تجرّد در استان خراسان رضوی از منظر جامعه‌شناسی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳٫ تهران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده.
 3. تبیین جامعه­شناختی بحران طلاق در استان خراسان رضوی. ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳٫ تهران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده.
 4. آسیب شناسی ساختاری توسعه آموزش عالی فرامرزی، مورد مطالعه: آموزش عالی فرامرزی دانشگاه­های پیام نور و آزاد اسلامی واحد افغانستان. ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالشها. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳٫ مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد
 5. تاثیرات منفی سیاستگذاری علمی داخلی بر توسعه آموزش عالی فرامرزی، مورد مطالعه: آموزش عالی فرامرزی ایران در افغانستان. ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالشها. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳٫ مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد
 6. آسیب شناسی تحقیقات مربوط به آسیب های اجتماعی. سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران: امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه ۱۲و ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۳دانشگاه آزاد اسلامی گناباد.
 7. تاثیرات فرهنگی اجتماعی تحولات اقتصادی ؛ مورد مطالعه منطقه تجاری بانه، کنفرانس علمی-دانشجویی جامعه شناسی توسعه، ۲۱ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۴ دانشگاه فردوسی مشهد.
پ- طرح های پژوهشی

نیاز سنجی و آسیب شناسی مراکز ورزشی دولتی و عمومی ویژه بانوان در مناطق مشهد؛ ۱۳۹۴؛ ؛ مرکز پژوهش های شورای شهر

پیوست فرهنگی و اجتماعی تغییر خطوط اتوبوسرانی مشهد؛ ۱۳۹۳؛ ۱۳۹۴؛ سازمان اتوبوسرانی

اثربخشی پژوهشسرای دانش آموزی؛ ۱۳۹۲؛ ۱۳۹۳؛ آموزش و پرورش

نیازسنجی فرهنگی مذهبی زائران غیرایرانی حضرت رضا (ع؛ ۱۳۹۱؛ ۱۳۹۳؛  آستان قدس

مستند سازی تجربیات شورای اجتماعی محلات ؛ ۱۳۹۲؛ ۱۳۹۲؛  شهرداری مشهد

نیازسنجی فرهنگی منطقه ۹ شهرداری مشهد؛ ۱۳۹۲؛ ۱۳۹۲؛  معاونت فرهنگی شهرداری مشهد

پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح اخذ عوارض هسته مرکزی مشهد، سازمان ترافیک، ۹۴

ارزیابی میزان عدم پرداخت بهای اتوبوس، سازمان اتوبوسرانی۹۴

صفیه پروانه

parvane.safa@gmail.com

کارشناسی، مهندسی سخت افزار کامپیوتر، خیام ،  ۱۳۸۸

کارشناسی ارشد، جامعه شناسی،  پیام نور مشهد ،  ۱۳۹۴

سوابق آموزشی و پژوهشی

بازبین سرشماری ملی(انتخاب به عنوان بازبین نمونه)، ۸۵، فرمانداری ،  مشهد

کارشناس بازبین سرشماری ملی،۹۰، فرمانداری مشهد

مجری و همکار اصلی در طرح های پژوهشی،۹۱ الی ۹۲، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی مشهد

همکار و مدیر اجرایی پروژه های پژوهشی، ۹۳ الی ۹۴ شرکت هلدینگ  مبسا، مشهد

مدرس و مجری طرح ستاد سواد رسانه ای، ۹۳ الی ۹۵، فرهنگسرای رسانه و فناوری، مشهد

همکاری در طرح های پژوهشی ، ۹۴،۹۵، موسسه پژوهشی فردای پارس، مشهد

بررسی اختلافات خانوادگی با تأکید بر طلاق، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی(اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی)،۹۱

افکارسنجی) ۹۲، همکار

جمع آوری جامع ترین بانک اطلاعاتی فعالین رسانه در شهر مشهد، فرهنگسرای رسانه و فناوری ۹۲

سنجش مدل خرید مشتریان هایپر مارکت های باما، شرکت هلدینگ  مبسا۹۳

سنجش رضایت شغلی کارکنان شرکت، شرکت هلدینگ  مبسا۹۳

افکار سنجی مشتریان شهربازی پارک ملت، شرکت هلدینگ  مبسا

طرح نظارت و ارزیابی هایپر مارکت های باما، شرکت هلدینگ  مبسا، ۹۴

پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح اخذ عوارض هسته مرکزی مشهد، سازمان ترافیک، ۹۴

ارزیابی میزان عدم پرداخت بهای اتوبوس، سازمان اتوبوسرانی۹۴